Bản lề Zippo qua các thời kỳ

Admin 18/01/2017

Bản lề Zippo qua các thời kỳ

Năm đầu tiên 1932 của Zippo đến năm 1936 Zippo được sản xuất với bản lề ngoài 3 chấu

 

1936 Zippo chuyển sang bản lề ngoài 4 chấu

 


Cũng từ năm năm1936 Zippo chuyển bản lề từ ngoài vào bên trong vỏ Zippo cũng với 4 chấu cho đến năm 1942

 

1943 - 1946 bản lề Zippo sản xuất với 3 chấu

 

Và năm 1947 - 1949 cũng vẫn là bản lề 3 chấu, nhưng chấu ở giữa được thu hẹp lại còn khoảng 3.6 ly [ 1946 = 4ly

 

Từ năm 1950 đến tháng hai năm 2005, Zippo được thay đổi với bản lề 5 chấu

 

Năm 2005 đến năm 2012 cũng vẫn bản lề 5 chấu, nhưng chấu ở giữa được thu hẹp lại còn khoảng 1,5 [ trước đó khoảng 2 ly]

Share :

Viết bình luận của bạn