Cấu tạo zippo

Lã Huyền Ngọc 18/01/2017

 Cấu tạo zippo:

zippo79.com

zippo zin

Mỗi dòng là một năm sản xuất zippo, bao gồm 3 cột:
- Cột thứ nhất là năm sản xuất: ví dụ năm 1994
- Cột thứ 2 là ký hiệu bên trái dưới đáy: A to L (là các ký hiệu của tháng sản xuất: A đến L tương đương từ tháng 1 đến tháng 12)
- Cột thứ 3 là ký hiệu bên phải dưới đáy: X

zippo usa

Zalo: 090.234.9214 

 

Share :

Viết bình luận của bạn