Khuyến mãi

 

~~~ Giảm giá cực shock 10% đến 30% cho các zippo bên dưới:

Zippo 1941 XVV

Zippo 1941 XVV

1.400.000₫ 1.600.000₫
-12%
Zippo đầu lâu nón

Zippo đầu lâu nón

1.950.000₫ 2.100.000₫
-7%
Zippo chép sen đắp

Zippo chép sen đắp

1.550.000₫ 1.700.000₫
-9%
Zippo trúc tứ quý

Zippo trúc tứ quý

1.500.000₫ 1.800.000₫
-17%
Zippo luck giới hạn

Zippo luck giới hạn

1.500.000₫ 1.600.000₫
-6%
Zippo rồng phượng dày

Zippo rồng phượng dày

1.200.000₫ 1.300.000₫
-8%
Zippo bát quái dày

Zippo bát quái dày

1.000.000₫ 1.300.000₫
-23%
Zippo cá Koi hộp giấy

Zippo cá Koi hộp giấy

900.000₫ 1.050.000₫
-14%
Zippo Constantine đúc

Zippo Constantine đúc

2.000.000₫ 2.700.000₫
-26%
Zippo bạc rồng ZBT

Zippo bạc rồng ZBT

1.700.000₫ 1.900.000₫
-11%
Zippo 1941 đầu lâu

Zippo 1941 đầu lâu

1.550.000₫ 2.000.000₫
-22%
Zippo bông giới hạn

Zippo bông giới hạn

1.350.000₫ 1.850.000₫
-27%
Zippo ngựa hông 1941

Zippo ngựa hông 1941

1.800.000₫ 2.200.000₫
-18%
Zippo Koi 5 mặt

Zippo Koi 5 mặt

990.000₫ 1.200.000₫
-18%
Zippo la bàn giới hạn

Zippo la bàn giới hạn

1.900.000₫ 2.100.000₫
-10%
Zippo harley xe máy

Zippo harley xe máy

2.000.000₫ 2.400.000₫
-17%
Zippo dày VL giới hạn

Zippo dày VL giới hạn

2.000.000₫ 2.500.000₫
-20%
Zippo sư tử hoàng gia

Zippo sư tử hoàng gia

2.000.000₫ 2.500.000₫
-20%
Zippo King GOLD dày

Zippo King GOLD dày

2.800.000₫ 3.500.000₫
-20%
Zippo camel vỏ dày

Zippo camel vỏ dày

1.400.000₫ 1.500.000₫
-7%
0774730950