Zippo chính hãng hình 3D nguyên bản

Zippo chính hãng hình 3D nguyên bản

Zippo nguyên bản Mỹ.

Zippo 150 i love you bồ công anh
Zippo 150 sói

Zippo 150 sói

790.000₫
Zippo 150 bồ công anh
Zippo 150 Long tranh hổ đấu
Zippo 150 chúa sơn lâm
Zippo 150 quan công cầm đao