Zippo chính hãng khắc laser

Zippo nguyên bản Mỹ được Việt Nam khắc laser lên.

Zippo 250 khắc hổ ngồi
Zippo 250 khắc rồng RZ
Zippo 250 khắc ngựa
Zippo khắc 250 Che Guevara
Zippo 250 khắc phật
Zippo 250 khắc rồng khè
Zippo 250 khắc rồng
Zippo 250 khắc hổ
Zippo 250 khắc đại bàng
Zippo 250 khắc hổ
Zippo 250 khắc rắn
Zippo 250 khắc bò cạp
Zippo vàng bóng khắc sâu dragon
Zippo vàng bóng khắc rồng sâu
Zippo khắc real madrid
Zippo Mỹ khắc kỷ niệm 80 năm
Zippo Mỹ khắc đầu rồng
Zippo 250 khắc kỷ niệm 1932
Zippo Mỹ khắc CHELSEA
Zippo Mỹ khắc rồng bự