Zippo cổ la mã

Zippo cổ - Zippo la mã: Zippo chính hãng Mỹ, mới 100%, hiếm, độc, được sản xuất trước năm 2000.

Zippo la mã Camel bi da sx 1997
Zippo la mã Camel quý ông sx 1997
Zippo cổ la mã 1993.
Zippo cổ la mã DAYTONA