Zippo copper

Chính hãng USA.

Zippo đàn guitar hun khói đồng xuất Nhật
Zippo Armor Copper sói 3 mặt dập nổi