Zippo đồng thau

Zippo đồng thau.

Chính hãng Mỹ, là dòng zippo được ưa chuộng, chất liệu đồng thau xài đến năm thứ 2 sẽ lên màu rất đẹp, tiếng bật nắp zippo hay thanh theo thời gian.

Zippo tuổi Dần

Zippo tuổi Dần

1.050.000₫
ZIPPO 29626

ZIPPO 29626

930.000₫
Set zippo cha con

Set zippo cha con

2.400.000₫ 3.000.000₫
-20%
Zippo marlboro xương
Zippo cá Koi vỏ dày
Zippo Love DAD

Zippo Love DAD

950.000₫ 1.050.000₫
-10%
Zippo cha chở con

Zippo cha chở con

1.050.000₫
Zippo Holding hand

Zippo Holding hand

900.000₫ 1.050.000₫
-14%
Zippo 3 cao bồi gh

Zippo 3 cao bồi gh

1.000.000₫
Zippo lá bài

Zippo lá bài

900.000₫ 1.050.000₫
-14%
Zippo girl giới hạn

Zippo girl giới hạn

990.000₫ 1.050.000₫
-6%
Zippo LEOPARD

Zippo LEOPARD

700.000₫ 1.050.000₫
-33%
Zippo giới hạn 300 con
Zippo Made in USA

Zippo Made in USA

1.050.000₫
Zippo thần tài

Zippo thần tài

1.050.000₫
Zippo I love You

Zippo I love You

1.050.000₫
Zippo FERRARI gh

Zippo FERRARI gh

900.000₫ 1.050.000₫
-14%
Zippo One Piece gh

Zippo One Piece gh

1.050.000₫
Zippo FATHER'S day

Zippo FATHER'S day

950.000₫ 1.050.000₫
-10%
Zippo Quan Vân Trường
0774730950