Zippo giới hạn LIMITED

Zippo Mỹ xuất Nhật giới hạn LIMITED. Chính hãng Mỹ. Chỉ sản xuất số lượng giới hạn 1000 con đến 10.000 con.

Cực kỳ quý hiếm. Mỗi em zippo bạn xài sẽ có 1 số giới hạn riêng, không đụng hàng và độc nhất.

Zippo teddy limited

Zippo teddy limited

1.800.000₫
Zippo bạc tim giới hạn
Zippo SAIL giới hạn
Zippo cửa bạc giới hạn
Zippo world cup

Zippo world cup

1.300.000₫
Zippo bạc hoa giới hạn

Zippo bạc hoa giới hạn

1.350.000₫ 1.600.000₫
-16%
Zippo bông giới hạn

Zippo bông giới hạn

1.350.000₫ 1.850.000₫
-27%
Zippo ĐH BM giới hạn
Zippo Spider giới hạn
Zippo wc dày giới hạn
Zippo la bàn giới hạn

Zippo la bàn giới hạn

1.900.000₫ 2.100.000₫
-10%
Zippo Áo giáp rồng

Zippo Áo giáp rồng

2.500.000₫
Zippo ĐHLM giới hạn
Zippo Vendetta giới hạn
Set zippo cha con

Set zippo cha con

3.000.000₫
Zippo dày HV5 giới hạn

Zippo dày HV5 giới hạn

2.400.000₫ 2.550.000₫
-6%
Zippo Michael 1941 gh

Zippo Michael 1941 gh

1.150.000₫
Zippo cửu ngư giới hạn
Zippo giáp HVH gh

Zippo giáp HVH gh

2.400.000₫
Zippo Armor đầu lâu gh

Zippo Armor đầu lâu gh

1.950.000₫ 2.100.000₫
-7%
0774730950