Zippo giới hạn LIMITED

Zippo giới hạn LIMITED 

Bật lửa zippo giới hạn là dòng bật lửa Mỹ sản xuất số lượng giới hạn, có giá trị sưu tầm, quý hiểm. Mỗi thiết kế được sản xuất số lượng giới hạn từ 300 đến 10000 con tuỳ mẫu. Sau khi sản xuất đủ số lượng, hãng Zippo Mỹ sẽ bỏ mẫu. Các bạn nhận biết zippo Limited bằng cách thấy số giới hạn trên bật lửa.

Giới thiệu về Zippo giới hạn

  • Cách đọc số giới hạn trên bật lửa

  1. Có mẫu chỉ khắc số giới hạn như No.0001. Điều này tức là sản xuất 9999 con, và số thứ tự của zippo này là số 0001. Tức em sản xuất đầu tiên.
  2. Có mã số ghi dạng: 899/1000. Đọc là: sản xuất 1000 con thì ngừng. Đây là con thứ 899.
  • Ưu điểm bật lửa Zippo limited edition

  1. Quý, ít đụng hàng
  2. Phiên bản kỷ niệm mốc thời gian nào đó của hàng Zippo, có giá trị sưu tầm.
  3. Giá tiền bật lửa mắc dần theo thời gian. Ví dụ phiên bản kỷ niệm 75 năm này đã có giá hơn 10 triệu/ con.
  4. Mẫu mã đẹp, ý nghĩa.
Zippo luck giới hạn

Zippo luck giới hạn

1.250.000₫ 1.600.000₫
-22%
Zippo bạc tim giới hạn

Zippo bạc tim giới hạn

1.300.000₫ 1.500.000₫
-13%
Zippo bạc luck giới hạn

Zippo bạc luck giới hạn

1.150.000₫ 1.600.000₫
-28%
Zippo Người Nhện

Zippo Người Nhện

950.000₫ 1.500.000₫
-37%
Zippo dày Valen

Zippo dày Valen

2.000.000₫
Set zippo cha con

Set zippo cha con

2.400.000₫
Zippo Armor đầu lâu

Zippo Armor đầu lâu

1.850.000₫ 2.100.000₫
-12%
Zippo Love DAD

Zippo Love DAD

1.050.000₫
Zippo cha chở con

Zippo cha chở con

1.050.000₫
Zippo girl giới hạn

Zippo girl giới hạn

990.000₫ 1.050.000₫
-6%
Zippo 300 chiến binh

Zippo 300 chiến binh

1.050.000₫
Zippo One Piece gh

Zippo One Piece gh

1.050.000₫
Zippo Cửu ngư dày gh

Zippo Cửu ngư dày gh

2.100.000₫ 2.300.000₫
-9%
Zippo rồng viền hông giới hạn
Zippo rồng giới hạn

Zippo rồng giới hạn

1.100.000₫ 1.300.000₫
-15%
Zippo hổ giới hạn
Zippo FATHER'S day

Zippo FATHER'S day

950.000₫ 1.050.000₫
-10%
Zippo bạc giới hạn

Zippo bạc giới hạn

990.000₫ 1.600.000₫
-38%
Zippo valentian

Zippo valentian

1.050.000₫
Zippo 12 mộc đáy

Zippo 12 mộc đáy

1.300.000₫ 1.600.000₫
-19%
0774730950