Zippo giới hạn LIMITED

Zippo giới hạn LIMITED 

Bật lửa zippo giới hạn là dòng bật lửa Mỹ sản xuất số lượng giới hạn, có giá trị sưu tầm, quý hiểm. Mỗi thiết kế được sản xuất số lượng giới hạn từ 300 đến 10000 con tuỳ mẫu. Sau khi sản xuất đủ số lượng, hãng Zippo Mỹ sẽ bỏ mẫu. Các bạn nhận biết zippo Limited bằng cách thấy số giới hạn trên bật lửa.

Giới thiệu về Zippo giới hạn

  • Cách đọc số giới hạn trên bật lửa

  1. Có mẫu chỉ khắc số giới hạn như No.0001. Điều này tức là sản xuất 9999 con, và số thứ tự của zippo này là số 0001. Tức em sản xuất đầu tiên.
  2. Có mã số ghi dạng: 899/1000. Đọc là: sản xuất 1000 con thì ngừng. Đây là con thứ 899.
  • Ưu điểm bật lửa Zippo limited edition

  1. Quý, ít đụng hàng
  2. Phiên bản kỷ niệm mốc thời gian nào đó của hàng Zippo, có giá trị sưu tầm.
  3. Giá tiền bật lửa mắc dần theo thời gian. Ví dụ phiên bản kỷ niệm 75 năm này đã có giá hơn 10 triệu/ con.
  4. Mẫu mã đẹp, ý nghĩa.
Zippo Cá chép gh

Zippo Cá chép gh

1.150.000₫ 1.250.000₫
-8%
Zippo chuột Tý

Zippo chuột Tý

1.450.000₫
Zippo marlboro 2020

Zippo marlboro 2020

1.350.000₫ 1.500.000₫
-10%
Zippo sói nổi

Zippo sói nổi

1.390.000₫
Zippo guarantee giới hạn
Zippo ORDO AB CHAO giới hạn

Zippo ORDO AB CHAO giới hạn

1.900.000₫ 2.200.000₫
-14%
Zippo 1935

Zippo 1935

2.400.000₫ 2.500.000₫
-4%
Zippo bản đồ

Zippo bản đồ

1.900.000₫ 2.200.000₫
-14%
Zippo bạc tim giới hạn

Zippo bạc tim giới hạn

1.300.000₫ 1.550.000₫
-16%
Zippo wc giới hạn

Zippo wc giới hạn

1.500.000₫
Zippo bạc luck giới hạn

Zippo bạc luck giới hạn

1.150.000₫ 1.500.000₫
-23%
Zippo ĐH BM giới hạn

Zippo ĐH BM giới hạn

1.900.000₫ 2.300.000₫
-17%
Zippo wc dày giới hạn
Zippo Áo giáp rồng

Zippo Áo giáp rồng

2.500.000₫
Set zippo cha con

Set zippo cha con

2.400.000₫ 3.000.000₫
-20%
Zippo cửu ngư giới hạn
Zippo Love DAD

Zippo Love DAD

950.000₫ 1.050.000₫
-10%
Zippo cha chở con

Zippo cha chở con

1.050.000₫
Zippo giáp ARMOR VHV

Zippo giáp ARMOR VHV

2.550.000₫
Zippo giáp rồng

Zippo giáp rồng

2.200.000₫ 2.550.000₫
-14%
0774730950