Zippo giới hạn LIMITED

Zippo giới hạn LIMITED 

Bật lửa zippo giới hạn là dòng bật lửa Mỹ sản xuất số lượng giới hạn, có giá trị sưu tầm, quý hiểm. Mỗi thiết kế được sản xuất số lượng giới hạn từ 300 đến 10000 con tuỳ mẫu. Sau khi sản xuất đủ số lượng, hãng Zippo Mỹ sẽ bỏ mẫu. Các bạn nhận biết zippo Limited bằng cách thấy số giới hạn trên bật lửa.

Giới thiệu về Zippo giới hạn

  • Cách đọc số giới hạn trên bật lửa

  1. Có mẫu chỉ khắc số giới hạn như No.0001. Điều này tức là sản xuất 9999 con, và số thứ tự của zippo này là số 0001. Tức em sản xuất đầu tiên.
  2. Có mã số ghi dạng: 899/1000. Đọc là: sản xuất 1000 con thì ngừng. Đây là con thứ 899.
  • Ưu điểm bật lửa Zippo limited edition

  1. Quý, ít đụng hàng
  2. Phiên bản kỷ niệm mốc thời gian nào đó của hàng Zippo, có giá trị sưu tầm.
  3. Giá tiền bật lửa mắc dần theo thời gian. Ví dụ phiên bản kỷ niệm 75 năm này đã có giá hơn 10 triệu/ con.
  4. Mẫu mã đẹp, ý nghĩa.
Zippo bạc luck giới hạn

Zippo bạc luck giới hạn

1.300.000₫ 1.600.000₫
-19%
Zippo ĐH BM giới hạn
Zippo Người Nhện

Zippo Người Nhện

950.000₫ 1.500.000₫
-37%
Zippo la bàn giới hạn

Zippo la bàn giới hạn

1.900.000₫ 2.100.000₫
-10%
Zippo dày VL giới hạn
Zippo đồng hồ giới hạn

Zippo đồng hồ giới hạn

1.900.000₫ 2.100.000₫
-10%
Set zippo cha con

Set zippo cha con

3.000.000₫
Zippo dày HV5 giới hạn
Zippo Michael 1941 gh

Zippo Michael 1941 gh

800.000₫ 1.050.000₫
-24%
Zippo Armor đầu lâu gh

Zippo Armor đầu lâu gh

1.850.000₫ 2.100.000₫
-12%
Zippo Love DAD đồng

Zippo Love DAD đồng

1.050.000₫
Zippo giáp rồng gh

Zippo giáp rồng gh

2.550.000₫
Zippo Armor gạch gh

Zippo Armor gạch gh

990.000₫ 1.350.000₫
-27%
Zippo Holding hand gh

Zippo Holding hand gh

1.050.000₫
Zippo cánh cửa gh

Zippo cánh cửa gh

990.000₫ 1.050.000₫
-6%
Zippo Marl gh 8888

Zippo Marl gh 8888

800.000₫ 1.050.000₫
-24%
Zippo 3 cao bồi gh

Zippo 3 cao bồi gh

1.000.000₫
Zippo girl giới hạn

Zippo girl giới hạn

990.000₫ 1.050.000₫
-6%
Zippo giới hạn 300 con

Zippo giới hạn 300 con

1.250.000₫ 1.350.000₫
-7%
Zippo long phượng gh
0774730950